Stichting Mens Dier Nood

Voor mensen die het financieel moeilijk hebben, is een medische behandeling van hun zieke huisdier vaak onbetaalbaar. De noodzakelijke hulp voor het dier wordt dan ook vaak niet gevraagd. Dit gaat ten koste van de gezondheid van het dier en ook van het welzijn van de eigenaar. Een dier is - zeker voor iemand die eenzaam of ziek is - immers van onschatbare waarde voor de mens. Het biedt vrolijkheid, troost, gezelschap en haalt mensen uit hun sociale isolement.

De stichting helpt huisdiereigenaren uit de gemeente Tilburg, die noodzakelijke dierenartskosten echt niet kunnen betalen. 

Om dat te realiseren vraagt stichting Mens Dier Nood particulieren, bedrijven en organisaties om financiële ondersteuning.

Organisatie

Missie

Stichting Mens Dier Nood helpt Tilburgers die de kosten voor de medische behandeling van hun zieke huisdier écht niet kunnen betalen. De stichting zorgt ervoor dat een ziek of gewond dier door de dierenarts geholpen kan worden en bij zijn baas kan blijven. Dit voorkomt dat een geliefd dier op straat wordt gezet, in het asiel belandt of nog erger … moet inslapen. En zo blijft de Tilburgse eigenaar verdriet bespaard.

Visie

Het belang van huisdieren voor welzijn en gezondheid van mensen is algemeen bekend en wetenschappelijk aangetoond. Huisdieren bieden vrolijkheid, troost en kameraadschap. Bovendien kunnen zij mensen uit een sociaal isolement halen. Een huisdier is - zeker voor iemand die eenzaam, ziek of beperkt is - van onschatbare waarde voor zijn welzijn en gezondheid. Het houden van dieren zorgt er ook voor dat de maatschappelijke kosten voor welzijn en gezondheid lager worden. Een aantal inwoners van Tilburg leeft op of onder de armoedegrens en is niet in staat de noodzakelijke kosten voor diergeneeskundig onderzoek en behandeling van hun dierbare huisdier te betalen. Juist deze groep wil de stichting bijstaan door tegemoet te komen in medische dierenartskosten. 

Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

  • Marloes Jacobs, voorzitter
  • Charlotte Tekol, secretaris
  • Leo Kruit, penningmeester
  • Anita van de Laak, bestuurslid
  • Rob van Aubel, bestuurslid

Een dier is van onschatbare waarde