ANBI

Stichting Mens Dier Nood heeft de ANBI status en voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden. 
De gegevens die hiertoe vereist zijn, staan hieronder vermeld. 

Naam instelling: Stichting Mens Dier Nood
Fiscaal nummer: NL820763226B01
Postadres: De Werf 179, 5018 CW Tilburg
KvK: 17250605
IBAN: NL94RABO0122196538


Bestuur

 • Marloes Jacobs voorzitter
 • Charlotte Tekol, secretaris
 • Leo Kruit, penningmeester
 • Rob van Aubel, bestuurslid
 • Anita van de Laak, bestuurslid


Algemene doelstellingen

 • het bieden van financiële steun voor medische behandeling van huisdieren in geval de huisdiereigenaar dit echt niet zelf kan bekostigen
 • het versterken van politieke en maatschappelijke bewustwording van het belang van dierenwelzijn en de invloed daarvan op het menselijk welzijn
 • het stimuleren van verantwoord huisdierbezit
 • het stimuleren van huisdierverzekeringen


Deze doelstellingen worden onder meer bereikt door

 • het verstrekken van eenmalige financiele hulp voor geneeskundige zorg voor dieren aan mensen die dat aantoonbaar nodig hebben
 • het voeren van politiek en ambtelijk overleg
 • het (laten) doen van onderzoek en het (jaarlijks) organiseren van een evenement of symposium
 • het ondersteunen van vrijwilligers die actief producten maken en verkopen ten behoeve van de stichting
 • het werven en binden van sponsoren om het werk van de stichting te kunnen uitbreiden
 • het actief zijn via de website en social media

Voor de toelichting, de activiteiten en de financiële verantwoording van stichting Mens Dier Nood verwijzen wij naar het beleidsplan en het jaarverslag.