Visie

Stichting Mens Dier Nood beperkt haar werkgebied tot de inwoners van de gemeente Tilburg (Tilburg, Berkel Enschot en Udenhout) en werkt aan het bevorderen van het welzijn van mens en dier. Dat doet de stichting door het scheppen van een structureel vangnet voor eigenaren met zieke dieren, die in financiële nood verkeren. Zij realiseert dit in goede samenwerking met lokale bestuurders, maatschappelijke organisaties en gemeentes.

De stichting bevordert daartoe de oprichting van vergelijkbare stichtingen verspreid over het land en ondersteunt hen organisatorisch bij de start.

Historie

Stichting Mens Dier Nood (SMDN) is statutair opgericht op 29 april 2009 en gevestigd te Tilburg. De stichting is opgericht om bewustwording van het belang van het welzijn van een gezelschapsdier onvoldoende wordt onderkend, ondanks de (wetenschappelijk) aangetoonde positieve invloed daarvan op het welzijn van mensen/gezinnen.

In 2009 kregen landelijk meer dan 200.000 dieren niet de noodzakelijke basale, preventieve en medische zorg (onderzoek drs. N. Endenburg, 2009). Voor mensen die het financieel moeilijk hebben, is een geneeskundige behandeling van hun zieke huisdier soms onbereikbaar. Daarom laten zij noodzakelijke medische hulp vaak noodgedwongen achterwege. Dit gaat ten koste van de gezondheid van het dier en het welzijn van de eigenaar/het gezin.

Investeer in de gezondheid van mensen, help hun zieke dier